درباره ما

مختصری درباره پرتو پندار پارس

شرکت پرتو پندار پارس در نیمه سال ۱۳۹۳ با همراهی و همدلی تعدادی مهندس جوان و افرادی کارآزموده پا به عرصه صنعت کشور گذاشت. کادر اداری و اجرایی این شرکت متشکل از افرادی کارآزموده و با تجربه است که حضور آنها در پروژه های بزرگ گواه این مطلب میباشد.

اهداف شرکت
بنیانگزاران این شرکت پس از سالها فعالیت در زمینه برق ساختمان، شبکه کامپیوتر، سیستمهای نظارتی و … به این باور رسیده اند که در همه این موارد، بستر سازی (passive) فدای فعال سازی و راه اندازی (active) شده است و همین موضوع انگیزه ای شد که با نگرشی متفاوت و ارایه راه کارهای اصولی، قدمی هر چند کوچک در راستای بهبود روشهای بسترسازی (passive) بر داریم.

.

پرتو پندار پارس

پرسنل شرکت پرتو پندار پارس

مهندس فرهاد پورتقی
رئیس هیئت مدیره

کارشناش ارشد مهندسی نرم افزار . ناظر کیفی و مدیر پروژه

مهندس محسن پور تقی
مدیرعامل

فوق لیسانس الکترونیک . مشاور ، طراح و مجری سیستم های مدیریت هوشمند