خدمات

خدمات قابل ارایه شرکت پرتو پندار پارس

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

ساختمان هوشمند

Building Management System

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

سیستم های نظارتی

Security Camera Systems

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

شبکه های کامپیوتری

Computer Networking

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

تاسیسات الکتریکی

Electrical Services

11

پروژه های انجام شده

پروژه زعفرانیه

هوشمند سازی و اجرای سیستم های امنیتی و نور پردازی با متدهای روز

مجتمع مسکونی شایان

اجرای سیستم های اعلام حریق و نظارتی ، استفاده از کلید های روشنایی هوشمند و لمسی

نورپردازی نقطه ای

طراحی و اجرای شبکه داخلی و دیتاسنتر ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

دیتاسنتر

طراحی و اجرای شبکه داخلی و دیتاسنتر ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

10