خدمات تاسیسات الکتریکی

خدمات قابل ارایه :

طراحی پلان تاسیسات الکتریکی

نورپردازی با متد های روز و استفاده از نرم افزار سه بعدی

نصب و راه اندازی تمامی تجهیزات الکتریکی ساختمان