خدمات شبکه های کامپیوتری

خدمات قابل ارایه :

  • مشاوره
  • طراحی و اجرای انواع شبکه های کامپوتری
  • تجهیز دیتاسنتر
  • انواع تست و عیب یابی شبکه