اتوماسیون صنعتی و ساختمان هوشمند

خدمات قابل ارایه :

  • مشاوره
  • طراحی و اجرای سیستم های هوشمند
  • طراحی و نصب تابلو های مدار فرمان هوشمند
  • کنترل سیستم با تلفن همراه