پروژه ها

مجموعه پروژه های انجام شده شرکت

  • بخشی از سوابق کاری :

۱ شرکت فراورده های بهداشتی تاژ ( اجرای تاسیسات الکتریکی  و شبکه های کامپیوتری ) -ورداورد-

۲ – ساختمان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) . (اجرای تاسیسات الکتریکی ، شبکه های کامپیوتری و تجهیز و اجرای دیتاسنتر ) – آرژانتین-

۳ – کارت هوشمند سوخت ( بستر سازی و کابل کشی فیبر نوری و اجرای مراکز کنترل )

۴_ پتروشیمی بندر امام ( اجرای شبکه های کامپیوتری داخلی و کابل کشی فیبر نوری محیط های باز ) – ماهشهر-

۵_ اجرای سیستم های کنترل سرعت جاده ای ( کابل کشی فیبر نوری و نصب تجهیزات )

۶ _ جامعه جراحان ایران ( نوسازی و بهسازی تاسیسات الکتریکی ، اجرای دیتاسنتر و شبکه داخلی ، اجرای سیستم های امنیتی) -میرداماد –

۷_ اجرای دیتاسنتر ، تاسیسات الکتریکی ، شبکه های کامپیوتری و سیستم های نظارتی -ماهشهر –

۸_ ساختمان پزشکان سعادت آباد ( اجرای شبکه های کامپیوتری و تاسیسات الکتریکی )