قوطی کلید و پریز با قابلیت تنظیم عمق

نرم افزار

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

مشاهده نحوه نصب محصول

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

گواهی و تاییدیه ها

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

سفارش محصول

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق  #نورپردازی #ساختمان هوشمند  #اختراع #قوطی قابل تنظیم

معرفی قوطی کلید و پریز توکار چند منظوره با قابلیت تنظیم عمق

 

اجزای تشکیل دهنده محصول :

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

قطعه سوم :  این قطعه  هم برای نصب کلید و پریز با کادر تک خانه به عنوان رابط مابین دو قطعه اصلی قرار میگیرد و هم به عنوان رابط جهت اتصال لوله به قطعه اصلی استفاده میشود .

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

          قطعه دوم :  این قطعه به صورت کشویی داخل

         قطعـه اول نصب شده و تنظیم قوطـی با سطـح

                                              تمام شده را امکان پذیر می نماید .

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

قطعه اول :  این قطعــه قسمت اصــــلی

محصول میباشد که قطعات دیگر به آن

متصل میشود .

نحوه نصب و اتصال قطعات محصول به یکدیگر

 

قطعه اول :  نصب این قطعه پس از شیار زنی بر روی دیوارهای آجری و سفال و یا اجرای زیرسازی دیوارهای کاذب انجام می شود .

 به این دلیل که بستر سازی تاسیسات برق قبل از پوشش آستر گچ و خاک یا سیمان صورت  می گیرد میتوان نصب این قطعه را به وسیله پیچ خودکار انجام داد که همین موضوعباعث یکپارچه شدن پوشش آستر دیوارها می گردد .

در صورتی که کلید و پریزهای مورد استفاده از نوع کادر یکپارچه باشد دو قطعه به هم متصل می شود اما اگر کادر کلید و پریز تک خانه باشد قطعه سوم ما بین آنها قرار گرفته و فاصله مورد نیاز را ایجاد می نماید .

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم
#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

قطعه دوم : این قطعه پس از اتمام مرحله سیم کشی روی قطعه اول نصب شده و با سطح تمام شده تنظیم می شود . پس از اجرای پوشش نهایی دیوارها سطح جلو این قطعه که به صورت پولکی می باشد  شکسته شده و کلید و پریز در محل خود  نصب می گردد .

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

قطعه سوم : همانگونه که گفته شد به غیر از ایجاد فاصله مابین دو قوطی جهت نصب کلید و پریز با کادر یکپارچه یک رابط جهت اتصال لوله ها به قوطی می باشد .

استفاده از این قطعه علاوه بر اینکه باعث اتصال مناسب لوله ها به قوطی میشود از ورود بیش از حد   لوله به قوطی و نیز نفوذ مصالح به داخل آن جلوگیری می کند .

#قوطی برق #قوطی کلید و پریز #پرتو پندار #برق ساختمان #لوله کشی برق #نورپردازی #ساختمان هوشمند #اختراع #قوطی قابل تنظیم

برای راحتی کار مجری و جلوگیری از بروز اشتباه قطعه اول و دوم به صورت رنگی تولید شده است، به این ترتیب که برای هر یک از تجهیزات الکتریکی از جمله کلید و پریز و … یک رنگ مشخص در نظر گرفته شده است

color

مزایای محصول

 

• بهینه سازی شاخصه های کمی و کیفـی در سـاخت ساختمان با استفاده از شیوه جدید .

• کاهش قابل توجه پسماند های ساختمانی .

• استفاده از مواد اولیـه با کیفیت ، در ساخت قطعـه .

• قابل نصب بر روی سطوح مختلف .

• امکان نصب با استفاده از پیچ خودکار .

• قابلیت تنظیـم عمـق برای هم تـراز شدن بـا سطح تمام شده .

• فضای مناسب جهت دپوی سیم و کابل .

• عــدم ورود لوله به داخــل قوطـی و اتصال مناسب لوله ها با استفاده از قطعه رابط .

• طراحی مناسب جهت جلوگیری ازورود مصالح به قوطی.

• امکان نصب کلید و پریز با کادر یکپارچه و تک خـانه .

• امکان بستن کلید و پریز به وسیله پیچ به بدنه قوطی .