شرکت پرتو پندار پارس

شرکت پرتو پندار پارس

 

 • نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی خاص
 • تاریخ ثبت : ۳۰/۰۶/۱۳۹۳
 • شماره ثبت : ۴۶۰۶۲۸
 • شناسه ملی : ۱۴۰۰۴۴۰۶۳۳۱
 • مدیر عامل : محسن پورتقی
 • رئیس هیئت مدیره : فرهاد پورتقی

   

 • یادداشت مدیر عامل

  در سیر تکامل جهان هستی عطش پایان ناپذیر نوع بشر برای پیشرفت در همه عرصه ها اعم از فرهنگ، دانش و فناوری با شتابی روز افزون در حال اتفاق افتادن است. با توجه به این موضوع که کشور ما در رده کشورهای در حال توسعه قرار گرفته و نیز شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و اقلیمی ایران، هماهنگ شدن با ضرب آهنگ این پیشرفت، چالشی بزرگ برای ما می باشد. به نظر میرسد در مسیر گذار از این مرتبه و پیوستن به جمع کشورهای توسعه یافته دچار شتاب زدگی شده ایم و ناگزیر کوله بار داشته هایمان را پشت سر می گذاریم و نتیجه آن بی هویت شدن خواهد بود. به عنوان نمونه میتوان سبک ساخت بناها و در ابعادی گسترده تر شهرهایمان را نام برد، که به شکل افسار گسیخته ای در میان سنت و مدرنیته سرگردان شده است. این شتابزدگی در پیاده سازی فناوریهای روز دنیا و حتی در فرهنگ استفاده از آنها نیز مشهود است.
  کوتاه سخن اینکه اگر برای مدیریت این شتابزدگی اندیشه نکنیم دور نیست روزی که به خود آییم و افسوس داشته هایمان را بخوریم همانگونه که امروز رونوشت دانش و تجربه پیشینیانمان را از دیگران طلب می کنیم.

 

 • اهداف ما

  شرکت پرتو پندار پارس در جهت بومی سازی دانش و فناوری، با رویکردی نوآورانه تلاش می کند تا شیوه نامه ها و روش های اجرایی را بهبود بخشیده، یا برای آنها راهکارهای جدید ارایه نماید. ما برای رسیدن به این هدف دانش و تجربه را به هم آمیخته، با بهره جستن از نیروهای دانش آموخته و افراد کارآزموده پای در این مسیر پر فراز و نشیب گذاشته ایم.
 • دستاوردهای ما

  این شرکت در راستای دستیابی به اهداف خویش تولید اولین محصول خود را در اواسط سال ۱۳۹۵ آغاز نموده است. این محصول نمونه داخلی و خارجی نداشته و در تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۴ به عنوان طرح صنعتی به شماره ثبت ۱۴۸۸۸ و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ و به شماره ثبت ۸۷۹۰۶ با عنوان اختراع ” قوطی کلید و پریز توکار چند منظوره با قابلیت تنظیم عمق” با طبقه بندی بین المللی E05B35/02;H01H13/72  به ثبت رسیده است.