بازسازی و بهینه سازی اتاق سرور

اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران

مشاهده جزئیات
اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

مختصری در مورد کارهای انجام شده

باز سازی و بهینه سازی اتاق سرور که بر اثر آتش سوزی تابلو برق تخریب شده بود. کارهای صورت گرفته شامل : جمع آوری تجهیزات، نصب کف کاذب، نصب سقف کاذب، کابل کشی، نصب سیستم روشنایی، نصب سیستم اعلام حریق و باز سازی کامل تابلو برق، و نصب مجدد تجهیزات.

  • نشانی : تهران –  منطقه 6 – فلسطین
  • کاربری : اداری
  • کارفرما : اداره آموزش و پرورش منطقه 6 تهران
  • زمان : شهریور 1396 – مهر 1396