شرکت تولیدی تاژ

شرکت تولیدی تاژ
شرکت تولیدی تاژ

شرکت تولیدی تاژ

مختصری در مورد کارهای انجام شده در این کارگاه

این کار مربوط به ساختمان اداری شرکت تولیدی تاژ و کارهای انجام شده شامل : نصب تراکینگ، لوله کشی، کابل کشی برق و شبکه و نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه می باشد.

  • نشانی : تهران – منطقه 22 - وردآورد
  • زیربنا : 3400 مترمربع
  • کاربری : اداری
  • کارفرما : شرکت گروه مهد تاژ
  • زمان : اردیبهشت 1394 – مرداد 1394