ساختمان تاریخی مهربان منش

ساختمان تاریخی مهربان منش
ساختمان تاریخی مهربان منش

ساختمان تاریخی مهربان منش

مختصری در مورد کارهای انجام شده در این کارگاه

طراحی و اجرای بستر تاسیسات برق، شبکه داخلی رایانه، سیم کشی و کابل کشی نصب کلید و پریز با رعایت اصول حفظ بناهای تاریخی، نورپردازی نما.
  • نشانی : تهران – منطقه 12 - بازار
  • زیربنا : 1800 متر مربع
  • کاربری : فرهنگی - اداری
  • کارفرما : گروه پارماند
  • زمان : آذر 1395 – اسفند 1395
پیوند کارفرما